Korzystając w jakikolwiek sposób z niniejszego sklepu internetowego, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników sklepu internetowego, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z niego.

Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i Użytkownika sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na niniejszej stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników swojego sklepu, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów albo w celu ochrony praw właściciela.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu, oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych w Serwisie.

Polityka Ochrony Prywatności

 1. Na niniejszej stronie zwanej Polityką Ochrony Prywatności znajdują się informacje, które odnoszą się do kwestii zbierania i sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników zarejestrowanych i korzystających ze sklepu internetowego. Jako Administrator danych osobowych sklepu szanujemy sferę prywatną swoich Użytkowników i traktujemy je jako poufne, dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Dane osobowe są to Twoje dane, które mogą być użyte do zidentyfikowania Twojej tożsamości, w skład takich danych wchodzą między innymi: imię, nazwisko, adres, adres email, czy numer telefonu.

Operator serwisu

Operatorem serwisu zosiasamoglosia.pl jest ” Mowa od Nowa”

Płock, ul. Nowy Rynek 8/14

NIP: 784-222-40-92

Zbieranie danych osobowych

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

 1. Użytkownikowi w dowolnym momencie przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz dysponowania możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby uniknąć powtórnego korzystania z formularzy Serwisu, dla osób których udział w Serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną takiej decyzji jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. W przypadkach wyszczególnionych przez przepisy prawa Serwis może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale tylko i wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Serwisem w tym zakresie). Podmiot, który ubiega się o udostępnienie takowych danych musi udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Serwis może także udostępnić przechowywane dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na wyraźne żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Wiadomości elektroniczne skierowane do Serwisu są archiwizowane i mogą w niektórych sytuacjach być wykorzystane dla celów dowodowych.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników na stronach Serwisu, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom, którzy umieścili za pomocą dowolnego formularza zamieszczonego w Serwisie niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.), a także informacje komercyjne, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej.

Cookies (Ciasteczka)

 1. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 2. Dokonując odpowiednich zmian w ustawieniu Twojego komputera masz możliwość wykasowania lub zablokowania umieszczania plików typu cookies. Dokonanie którejś z tych operacji, może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych możliwości oferowanych przez Serwis.

Wyłączenie Odpowiedzialności. Prawa autorskie.

 1. Pliki w warstwie cyfrowej ( elektroniczne) oraz szkolenia i webinaria jest utworem w rozumieniu z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U Nr. 90 , poz. 631) Żadna ich część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody autorki. W przypadku chęci skorzystania z materiałów i ich rozpowszechniania np. w trakcie zajęć terapii pedagogicznej, zajęć TUS proszę o kontakt karolina.borowiak@gmail.com
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartości stron internetowych, do których prowadzą odsyłacze zamieszczane w Serwisie, cała odpowiedzialność spoczywa na osobach właścicieli danych stron i to Oni odpowiadają za ich treść, a także reklamy zamieszczane na w/w stronach.
 3. Z chwilą zamieszczenia swojej wypowiedzi w Serwisie automatycznie zostaje zapisana i podana do wiadomości publicznej informacja zawierająca podane przez Ciebie dane osobowe, cała odpowiedzialność za to spoczywa na Tobie. Załączając którykolwiek z wyżej wymienionych elementów oświadczasz, że jesteś ich autorem, bądź właścicielem praw do rozpowszechniania tychże treści w Internecie.
 4. Zamieszczając publicznie jakiekolwiek dane osobowe lub kontaktowe, dokonujesz tego tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. W związku z powyższym musisz brać pod uwagę fakt, iż osoba trzecia może użyć i wykorzystać zamieszczone przez Ciebie dane w taki sposób, który nie będzie Ci pasował. Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, wówczas nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie umieszczonych przez Ciebie danych przez innych użytkowników lub osoby trzecie.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem